Åbn menu

Bæredygtighed

Hos Bording Smedie tænker vi klimaarbejdet ind i vores hverdag. Hos Bording smedie tager vi stilling til den grønne omstilling og klimadebatten. Vi ved vores klimaaftryk har betydning for vores og for de kommende generationers fremtid. Vi ved , at erhvervslivet i Danmark spiller en afgørende rolle for det samlede klimaarbejde og for vores samlede aftryk på de globale klimaforandringer.

Derfor tager vi stilling til , at Danmark i 2050 skal være klimaneutralt og at dette også kræver vores indsats.

verdensmaal/verdensmaal.pngVores 5 mål er følgende:

Det er vores hensigt i Bording Smedie, at øge sundheden og trivslen i vores virksomhed. Det gør vi blandt vores egne medarbejdere ved at bruge meget tid på deres daglige trivsel, sikre et godt arbejdsmiljø hvor alle føler sig set og hørt og hvor der en åben dialog omkring tingene. Dette sikrer vi igennem fælles arrangementer hvor vi lærer hinanden og vores familer bedre at kende. For kender man hinanden godt, er det også vores erfaring at der er mere åbenhed på arbejdspladsen.  Ligeledes arbejder vi meget for, at hjælpe unge der har det svært, til at komme i gang med en erhvervsuddannelse og fastholde dem i deres fremskridt og succes mod en sund fremtid i trivsel.

verdensmaal/verdensmaal-3.jpg 

I Bording Smedie bruger vi mange ressourcer på at sikre lige adgang til udannelse for mænd og kvinder. Det er vigtigt for, at de unge unaset køn sikres lige adgang  til en kvalitetsuddannelse. Vi ønsker og arbejder målrettet på at få antallet af unge og voksne der har de relevante færdigheder, herunder smedemsæssige og erhvervstekniske færdigheder i beskæftigelse og sikre dem et godt job, hvor beskæftigelsen for kvalitetsjob i Danmark øges. Hos Bording smedie står vi gerne inde for og garanterer  en godt uddannelse. Dette sikrer at de unge også lærer at tilegne sig den viden der skal til for at fremme et asvarligt globalt medborgerkab. Vi er med til at bidrage aktivt til, at opbygge og forbedre udannelsesinsititutioner så de tilpasses de unges læringsmiljø. Vi bruger meget af vores tid på , at hjælpe de unge til en plads i erhvervslivet og sikre dem stabilitet, når psykisk sygdom, angst, skoleværring, skoletræthed og problemer derhjemme har og fylder i deres liv.

 

verdensmaal/verdensmaal-4.jpg- Vi bruger GPS på alle vores destinationer frem og tilabge til vores kunder for, at reduecere vores brændstof forbrug

- Vi affaldsorterer vores restprodukter fra produktionen

- Vi investerer i fremtiden, ved at investere i maskiner, der reduceer strømforbruget og CO-2 udledningen.

- Vi sælger brugte varer, som ingen kan indgå i cyklussen for genbrug.

- Vi arbejder konstant på, at forbedre vores afvikling og vores restprodukter, så de kommer til at indgå, i en recycle cyklus, der optimerer og forbruger mindre CO-2.

 

verdensmaal/verdensmaal-7.jpg 

 

verdensmaal/verdensmaal-12.pngI Bording Smedie, er vi med udviklingen af vores produkter med til, at bidrage aktivt til vores lokalsamfund og at udvikle dette i en retning som har stor betydning for mange. Vi er med til at sikre lokalboliger til en overkommelig pris. Vi er ligeledes med til, at sikre, at byudviklingen i Hedensted kommune gøres mere bæredygtig og inkluderende.  Vi er med at sikre flere grønne områder, så alle får lige adgang til et offentligt grønt rum, der øger deres livskvalitet og luftkvalitet mærkbart. Vi har flere produkter i vores portefølje der understøtter den grønne udvikling og fremmer biodiversiteten i både lokalområdet og på nationalt plan.

Produkter:

  • Corten stål der fremmer grønne områder
  • Corten stål der er medvirkende til at øge biodiversiteten og sikre en renere luftkvalitet
  • Affaldsskure, der øger muligheden for bedre affaldssortering
  • Cykelskure, der øger muligheden for et mere aktivt liv og en større reduktion a CO-2.
  • Bioanlæg, der er med til at reducere vandforbruget
verdensmaal/verdensmaal-11.jpg

 

bubble